Bezplatná půjčovna esoterických knih

(nová služba knihkupectví Hledající - plný provoz od 1.1.2011)

Nová služba funguje velmi jednoduše: Zakoupíte-li u nás v knihkupectví libovolnou antikvární knihu, můžete ji automaticky do 3 let vrátit (tato služba funguje odjakživa). Nyní však jakoukoliv takovouto knihu můžete vrátit do 14-ti dnů nebo dokonce 28-ti dnů (studenti a členové Kruhu Hledající) zcela bez poplatku - vráceno dostanete stejně, jako jste zaplatili.

Některé další podrobnosti:

Příklad:

Zakoupíte si např. 10.9. antikvární knihu Marty Foučkové "Jsem" (přírůskový kód FK011/83) za 187 Kč (tj. se slevou 15 % oproti běžné ceně 220 Kč). Vrátíte-li tuto knihu do 24.9., dostanete od nás zpět také 187 Kč. Pokud byste ji vrátili později (ale nejdéle do měsíce), bude půjčovné 10 % + 3 Kč, tj. 25 Kč. Zpět byste potom dostali 162 Kč.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Knihkupectví Hledající - 20 let ve Vašich službách

Bezplatná půjčovna esoterických knih (BePEK)

 

Půjčovní řád (platný od 1. 1. 2011)

 

1) půjčovnu provozuje jako jednu za svých služeb Jan Jelínek, knihkupectví Hledající, IČ 12263770, na adrese Za Pohořelcem 12, Praha 6 (www.hledajici.cz, tel. 220 873 250)

 

2) knihy jsou půjčovány jakémukoliv čtenáři bezúplatně oproti zaplacení zálohy, která je po vrácení knihy ve výpůjční době v plné výši vrácena

 

3) řádná výpůjční doba činí 14 dnů; pro studenty a členy „kruhu Hledající“ platí prodloužená výpůjční doba 28 dnů

 

4) výpůjční dobu nelze prodloužit ani není možné si právě vrácenou knihu týž den znovu vypůjčit

 

5) čtenář není povinen knihu vracet, při opožděném vrácení je však účtován poplatek v níže uvedené výši (o tento poplatek je snížena vracená záloha)

- při vrácení max. do jednoho měsíce: poplatek 10 % plné ceny knihy + 3 Kč

- při vrácení do dvou měsíců: poplatek 20 % plné ceny knihy + 3 Kč

- při pozdějším vrácení, nejdéle však do 3 let: poplatek 30 % plné ceny knihy + 3 Kč

(plnou cenou knihy se rozumí poslední známá prodejní cena knihy platná v době vypůjčení a je uvedena v knize u přírůstkového čísla; aktuální plná cena knihy je uvedena na internetu)

 

6) záloha za knihu je vybírána v hotovosti v této výši:

- 50 % plné ceny knihy v měsících únoru a srpnu a při speciálních akcích

- 85 % plné ceny knihy v ostatních případech

 

7) žádné další poplatky kromě výše uvedených půjčovna nevybírá

 

8) knihu lze vrátit nejdéle do 3 let od jejího zapůjčení; po této době záloha zaplacená za knihu propadá v plné výši, kniha je účetně vyřazena z půjčovního fondu a automaticky přechází do vlastnictví čtenáře; nelze vracet knihy čtenářem zásadně poškozené (potrhané, nekompletní)

 

9) půjčovní fond tvoří označené knihy s přírůstkovým číslem a razítkem knihkupectví v zadní části knihy; tyto knihy jsou umístěny na patře knihkupectví a jsou tříděny podle příjmení autora; průběžně aktualizovaný seznam volných jednotek je veden na kmenových stránkách knihkupectví (www.hledajici.cz); v současné době bývá k dispozici vždy přibližně 2500 knih

 

10) při půjčení nebo vrácení knihy je půjčovna oprávněna požádat o prokázání totožnosti čtenáře; při vracení peněz je nutno podepsat příjmový doklad

 

11) pro zájemce je možné též volné (presenční) studium knih v prostorách knihkupectví u vyhrazených stolků po celou provozní dobu knihkupectví

 

12) čtenář je povinen respektovat pokyny obsluhy a řídit se vyvěšenými informacemi; v prostorách půjčovny není povoleno kouření a konzumace potravin